ระบบ otc คือ อะไร

Mar 29

ระบบ otc คือ อะไร

iq option คืออะไร ระบบ otc คือ อะไร.

วิดีโอ ระบบ otc คือ อะไรซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้ว ข้อเสนอเหล่านี้คือการล้อมคอก เพื่อไม่ให้วัวหายอีกครั้ง ปัญหาทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่สหรัฐมีบทเรียนราคาแพง (เรียกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์) ได้รั

- จะมีการบังคับให้สถาบันการเงินเพิ่มเงินทุนให้พอเพียง หากมีวิกฤตเกิดขึ้น - ให้อำนาจกับ ธนาคารกลาง หรือ FED เป็นผู้กำกับดูแลในภาพรวม และ - จะมีการจัดตั้ง Council of Regulators หรือคณะกรรมการของผู้กำกับ

ข้อมูลเหล่านี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำ สำหรับนักเทรดที่ยังไม่รู้จักตลาด Forex เลยหรือนักเทรดมือใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในตลาด Forex ในแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

March 27, 2009 Posted by KOBSAK (ADMIN) New Rules of the Road

ช่วงนี้ อยากจะมาพูดคุยกันต่อ ในเรื่องที่คุณ Timothy Geithner รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯได้ไปชี้แจงที่คณะกรรมาธิการด้านการให้บริการทางการเงิน ของสภาผู้แทนราษฎร์สหรัฐ เกี่ยวกับแผนการปฏิรูประบบการเงิน ที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟัง ก็เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญใน 3 ประเด็น

ร่างพิมพ์ใหม่ – ข้อเสนอของคุณ Geithner จะเป็นร่างพิมพ์ของบ้านใหม่ของระบบการเงินสหรัฐ ที่จะใช้ไปในช่วงอีกหลายๆ สิบปีข้างหน้า เช่นเดียวกับช่วงที่เกิด Great Depression เมื่อ 80 ปี ที่แล้ว ที่ทำให้เกิดองค์กรสำคัญๆ ทางการเงินขึ้นมา เช่นสถาบันประกันเงินฝาก หรือ ระบบประกันสังคมเป็นต้น ซึ่งใช้มาจนถึงทุกวันนี้

G20 – เป็นข้อเสนอที่สหรัฐจะเอาไปใช้หารือกับกลุ่ม G20 ที่จะมีการหารือกันในวันที่ 2 เมษายน

ตัวอย่างในการปฏิรูปให้กับประเทศอื่นๆ ในช่วงต่อไป เพราะทุกคนเจอปัญหาเดียวกัน และกำลังแสวงหาคำตอบ

สหรัฐกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำในการตอบคำถาม ทำให้เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของบ้านใหม่หลังนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันอีกเป็นเวลานาน

ที่คุณ Geithner เสนอจะแก้ไขมีอะไรบ้าง

Geithner บอกว่า เมื่อทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว คงจะแก้แบบซ่อมเล็ก อุดปะในจุดต่างๆไม่ได้ จะต้องยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ให้กับระบบ ที่ Geithner เรียกว่า New Rules of the Road ที่จะมาทดแทนกฎหมายและระบบต่างๆ ที่เขียนขึ้นและใช้มาแล้วเกือบ 80 ปีตั้งแต่การเกิด Great Depression ซึ่งไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางกรเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลก

ข้อเสนอประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 ด้าน

ด้านแรก – การดูแลแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของระบบการเงินทั้งระบบ ที่ในอดีต เคยคิดกันว่าเพียงดูแลให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความเข็มแข็ง มีเงินทุนพอที่จะยืนหยัดอยู่ได้ ก็น่าจะพอแล้ว แต่ตัวอย่างจากกรณี Lehman และ AIG ที่ชี้ชัดว่า เวลาสถาบันการเงินหนึ่งล้ม จะสร้างปัญหาให้กับระบบการเงินทั้งระบบ ด้วยเหตุนี้จะต้องมองความเสี่ยงจากองค์รวม

ด้านที่สอง – การปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุน เช่นในกรณีของสินเชื่อ Subprime ที่ถูกหลอกให้กู้ หรือกรณีของ Bernard Madoff ที่ถูกหลอกให้ลงทุน

ด้านที่สาม – การกำจัดช่องโหว่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ที่ปัจจุบัน สหรัฐมีองค์กรกำกับดูแลหลายแห่งมาก เช่น Fed กลต. ประกันภัย สถาบันประกันเงินฝาก รวมทั้งผู้กำกับดูแลระดับมลรัฐต่างๆ ซึ่งหลายครั้ง จะเกี่ยงกันว่าเป็นเรื่องของใคร ทำให้หลุดและมีช่องโหว่เกิดขึ้นได้ เช่น กรณีของ AIG กับ CDS ที่ทำไปโดยไม่ได้รับการกำกับดูแลจากทางการ จนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่หลุด

ด้านสุดท้าย – การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ต้องให้ประเทศอื่นๆ มีเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่สหรัฐใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกณฑ์การกำกับสถาบันการเงิน การหลบเลี่ยงภาษี และการฟอกเงิน ในประเทศที่มีความหย่อนยานในเรื่องสถาบันการเงินของตน ไม่ว่าจะเป็นไปจากความไม่สามารถ หรือจากความตั้งใจที่จะเป็นแรงจูงใจให้มาตั้งในประเทศของตนเอง เพราะตรงนี้ หลายประเทศมองว่าเป็นจุดบอด ของระบบที่มองไม่เห็น

ซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้ว ข้อเสนอเหล่านี้คือการล้อมคอก เพื่อไม่ให้วัวหายอีกครั้ง ปัญหาทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่สหรัฐมีบทเรียนราคาแพง (เรียกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์) ได้รั

Source: http://www.kobsak.com/?p=543


ระบบ otc คือ อะไร