ยา otc มีอะไรบ้าง

Apr 18

ยา otc มีอะไรบ้าง

จะเห็นว่าศีล 5 ทั้งศีล 5 ข้อ ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิบัติได้ยากอะไรเลย แต่คนเรามักจะละเลยที่จะปฏิบัติกันเสียเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่ 5 คือการงดจากการดื่มสุรา เนื่องจากสุรานอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นการทำลายร่างกายของตนเองเสียด้วย และที่สำคัญการดื่มสุราจะทำให้ขาดสติยั้งคิดและชักนำให้ทำผิดศีลที่เหลืออีก 4 ข้อได้โดยง่าย

******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป


ยา otc มีอะไรบ้าง

7.  ขี้เหล็ก  สรรพคุณทางยา คือ ช่วยแก้อากวิดีโอ ยา otc มีอะไรบ้าง

[Official MV] เพื่อน (Friends) - K-OTIC

อ่านเกี่ยวกับ ยา otc มีอะไรบ้าง

ศีล 5 คือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต

ศีล 5 ข้อประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ศีล 5 มีอะไรบ้าง

ศีลข้อที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่ จะมีการแต่งงาน และหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย) ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย ศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด (ดูบทสวดสมาทานศีล 5 ข้อได้ที่นี่)

ก่อนสวดมนต์บทอื่นๆ หรือนั่งสมาธิทุกครั้งเราควรจะสวดอาราธนาศีล 5 สมาทานศีล 5 ด้วยเพราะ ศีล 5 ข้อนี้นั้นเป็นพื้นฐานที่ดีที่ควรมีของมนุษย์ สวดให้เราระลึกถึงอยู่ทุกวันว่าอะไรที่ไม่ควรทำ ไม่ใช่ว่าเราสวดมนต์ทุกวัน แต่ไม่ปฎิบัติตนให้อยู่ภายในศีล 5 ก็จะไม่มีประโยชน์อันใดเลย

แนะนำบทสวดมนต์ไหว้พระที่ควรสวด ควรจะมีบทสวดเหล่านี้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะสวดบทอื่นๆต่อไป

คำบูชาพระ คำนมัสการพระรัตนตรัย คำนมัสการพระพุทธเจ้า คำอาราธนา ศีล 5 คำนมัสการไตรสรณคมน์ คำสมาทาน ศีล 5

คำสมาทานศีล 5 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำอาราธนาศีล 5 มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

จะเห็นว่าศีล 5 ทั้งศีล 5 ข้อ ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิบัติได้ยากอะไรเลย แต่คนเรามักจะละเลยที่จะปฏิบัติกันเสียเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่ 5 คือการงดจากการดื่มสุรา เนื่องจากสุรานอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นการทำลายร่างกายของตนเองเสียด้วย และที่สำคัญการดื่มสุราจะทำให้ขาดสติยั้งคิดและชักนำให้ทำผิดศีลที่เหลืออีก 4 ข้อได้โดยง่าย

Source: http://www.click2vet.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=2&No=1398419


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยา otc มีอะไรบ้าง

ยา otc มีอะไรบ้าง

[Official MV] เพื่อน (Friends) - K-OTIC

วิดีโอ ยา otc มีอะไรบ้างคำอาราธนาศีล 5 มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

3. การบรรเทาตามอาการ และการบำรุงร่างกายอื่นๆ

6.  ยาตำหรับชื่อว่า "ธรณีสัณฑะฆาต" ซึ่งประกอบตัวยาหลายชนิดด้วยกัน ใช้ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ได้แก่ พริกไทยร่อน ยาดำ เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ การบูร เนื้อลูกมะขามป้อม กานพลู หัวบุก ขิง ชะเอมเทศ  ลูกกระวาน เมื่อนำตัวยามาผสมกันแล้วจะช่วยในการ แก้ท้องผูก ปวดท้อง เถาตาน ใช้เป็นยากษัยเส้นได้ ข้อควรระวัง คือไม่ควรทำทานสมุนไพรชนิดนี้เมื่อมีไข้ สตรีมีครรภ์ ก็ห้ามทานกรณีค่าตับสูงจากผลเลือด บอกได้แค่ว่าณ. ตอนนั้นเซลล์ตับถูกทำลาย แต่ไม่ได้บอกสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไร ดังนั้นจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆประกอบด้วย เช่นประวัติ อาการ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจอื่นๆ เช่นการ x-ray หรือ ultrasound ตับ

ตัวอย่างปัญหาที่มาจากตับโดยตรง เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งที่ตับ ฝีในตับ การได้รับยา สารพิษที่มีผลต่อตับโดยตรง ฯลฯ

ปัญหาแทรกซ้อนที่ทำให้ค่าตับสูงได้แก่

....................

ดังนั้นในการรักษาหลักๆได้แก่

1. การรักษาที่สาเหตุ สมมุติว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือด การรักษาที่สาเหตุคือกลุ่มยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือด

2. การบำรุงตับ ---> กลุ่มยาบำรุงตับ , ยาบำรุงโลหิต (กรณีโลหิตจางนั้นมีผลกระทบต่อตับ), การปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารสำหรับโรคตับ ในกรณีที่ค่าตับสูงมาก

3. การบรรเทาตามอาการ และการบำรุงร่างกายอื่นๆ

******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป

Source: http://www.knowledge2u.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b5%e0%b8%a5-5-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/