leverage คือ

Apr 22

Leverage คือ

บริษัทกำหนดมูลค่าสูงสุดของความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชี

ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หลักในการตั้ง Leverage ให้เหมาะสม การใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ EA เล่นหุ้นได้แม้ยามคุณหลับ


leverage คือ

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ = ยอดขายสุทธิ / ลูกหนี้เฉลี่ยวิดีโอ leverage คือ

Leverage คืออะไร : golinkfx

อ่านเกี่ยวกับ leverage คือ

สำหรับคนที่ยังไม่ทราบและยังสงสัยเกี่ยวกับ Leverage นั้นคืออะไร จะขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ มันก็คือความสามารถในการก่อหนี้ นั้นเอง โดย exness.com นั้นจะให้ก่อหนี้อยู่ในช่วงไม่เกิน 1:2000

ความสามารถในการก่อหนี้

ขนาดความสามารถในการก่อหนี้ในบริษัทของคุณจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 1:2000 * เนื่องด้วยเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีของ EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) จึงเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่มีประโยชน์หลายอย่างมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน

ความสามารถในการก่อหนี้แสดงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คำว่า “ความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงิน” และ “ความสามารถในการก่อหนี้สินเชื่อ” ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการอ้างถึงแนวคิดนี้

ที่ EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) มูลค่าของความสามารถในการก่อหนี้ที่เป็นไปได้สูงสุดจะขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการคำสั่งซื้อขายที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชีการซื้อขายที่กำหนดไว้ ในบัญชีการซื้อขาย Mini (มินิ) และ Classic (คลาสสิก) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) คำสั่งซื้อขายจะได้รับการดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีการดำเนินการทันที เทคโนโลยีการดำเนินการตลาด ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการใช้การเข้าถึงสภาพคล่องระหว่างธนาคารโดยตรง ในบัญชี ECN ของ Forex (ฟอเร็กซ์)

ความสามารถในการก่อหนี้และกฎสำหรับการใช้ความสามารถในการก่อหนี้สำหรับลูกค้า EXNESS (เอ็กซ์เนสส์)

ในปี ค.ศ. 2012 EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญกับเงื่อนไขในการให้ความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินสำหรับบัญชี Mini (มินิ) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) หากจำนวนเงินของลูกค้าในบัญชีดังกล่าวไม่มากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) บัญชีนี้จะมีสิทธิได้รับความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินสูงสุด 1:2000 หากจำนวนเงินในบัญชี Mini (มินิ) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) อยู่ในช่วง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) จำนวนความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าได้จะเท่ากับ 1:1000 การลดลงของข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) ได้อนุญาตให้มีการลงทะเบียนบัญชี ECN ได้ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถเข้าถึงบัญชี ECN ของ Forex (ฟอเร็กซ์) ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดระหว่างธนาคารได้ บริษัทของเราให้ความสามารถในการก่อหนี้สูงสุด 1:100 สำหรับลูกค้าที่ซื้อขายในบัญชีเหล่านี้ ข้อกำหนดสำหรับขนาดของความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินจะสอดคล้องกับกฎระหว่างธนาคารที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปตามหลักการซื้อขายในบัญชีประเภทนี้ การทำธุรกรรมแต่ละครั้งของลูกค้าจะเข้าสู่ระบบ ECN ซึ่งจะได้รับการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของตลาดในปัจจุบัน

ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินในบัญชีของลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อขายที่มีการเปิดการป้องกันความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ ขนาดของความสามารถในการก่อหนี้ที่ให้จึงเปลี่ยนแปลง

บริษัทกำหนดมูลค่าสูงสุดของความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชี

กฎส

Source: http://www.makemoneythai44.com/FAQ_a2.php


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ leverage คือ

Leverage คือ

Leverage คืออะไร : golinkfx

วิดีโอ leverage คือข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินในบัญชีของลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อขายที่มีการเปิดการป้องกันความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ ขนาดของความสามารถในการก่อหนี้ที่ให้จึงเปลี่ยนแปลง

Exness เป็นโบรกเกอร์ที่ให้บริการ Leverage สูงมากถึง 2000 ทำให้โอกาสในการทำกำไรสูงกกว่าโบรกเกอร์ตัวอื่นๆ และยังมีโบนัสสำหรับผู้ใช้ทุกๆคนตามเทศกาล ดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่ ครับ

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกิจการจะไม่เปิดเผยยอดขายเชื่อสุทธิใน งบการเงิน  ในทางปฏิบัติเราจึงใช้ยอดขายสุทธิเป็นตัวตั้งแทน ดังนั้นถาม : Leverage คืออะไร ช่วยอธิบายแบบง่ายๆให้หน่อยได้ไหมค่ะ

ตอบ : leverage คือ ตัวคูณที่ช่วยให้เราซื้อหุ้นทีละมากๆ โดยใช้เงินน้อย เช่น ปกติซื้ิอ 1:1 สมมุติหุ้นหน่วยละ 5 บาท จ่าย 5 บาทจะได้หุ้นมา 1 หน่วย แต่ถ้าตัวเลขสูงขึ้น 1:100 จ่าย 5 บาท จะได้หุ้นมาในมือ 100 หน่วย

โดยราคาที่เหลือนั้น เรายืมเงินคนอื่นมา และจะใช้คืนอัตโนมัติเมื่อเราขายหุ้นในมือออกไป แต่กำไรที่เหลือจากการขาย 100 หน่วยนั้นยังเป็นของเรา

เช่น ตอนซื้อหุ้นราคา 5 บาท จ่ายไป 5 ได้มา 100 หุ้น โปรแกรมจะติดเงินไว้ (100x5)-5 = 495 บาท ตอนขายหุ้นราคา 6 บาท ได้เงินทั้งหมด 600 บาท โปรแกรมจะหักเงินคืน 495 บาท ส่วน 105 บาท เป็นของเรา

ข้อดีของการตั้ง leverage สูงๆคือ เวลาได้ จะได้เยอะมาก ข้อเสียคือ เวลาเสีย ก็จะถูกคูณ ทำให้เสียเยอะไปด้วย แต่ก็จะไม่เกินจำนวนเงินที่เรามีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่หลักการตั้ง leverage ให้เหมาะสม ครับ

Exness เป็นโบรกเกอร์ที่ให้บริการ Leverage สูงมากถึง 2000 ทำให้โอกาสในการทำกำไรสูงกกว่าโบรกเกอร์ตัวอื่นๆ และยังมีโบนัสสำหรับผู้ใช้ทุกๆคนตามเทศกาล ดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่ ครับ

ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หลักในการตั้ง Leverage ให้เหมาะสม การใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ EA เล่นหุ้นได้แม้ยามคุณหลับ

Source: http://www.fx24hrs.com/leverage-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3.html