แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

Apr 15

แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

[สอนภาษาญี่ปุ่น] วิธีการเขียนอักษรอย่างละเอียด #2 แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ.

วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะแบบเรียนนี้สำหรับนักเรียนในระดับขั้นกลางจนถึงขั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจที่ไม่ได้มีภาษาแม่เป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถ สนทนากับพนักงานชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น

ตารางตัวอักษร Hiragana

5.    http://ameblo.jp/darukyo/theme-10018991348.htmlอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

แนวความคิดทั่วไปคือ การสอนโดยการวิเคราะห์และการจัดระเบียบจากมุมมองของผู้ที่กำลัีงเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

1. สอนโดยไม่ใช้การแปล

ทั้งนี้เพราะการสร้างนิสัยให้คิดสื่อความและปัญหาเป็นภาษาญี่ปุ่นนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ     ครูของเราจะใช้ภาพและท่าทาง หรือภาษาญี่ปุ่นซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจได้ ในการสอนคำใหม่ๆ โดยไม่ใช้การแปล

2. สอนโดยใช้กฏ

การจดจำกฎการผันกริยาและคำคุณศัพท์ได้จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. สอนโดยหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ใกล้เคียงกัน

การพยายามจดจำคำที่คล้ายคลึงกันพร้อมกันอาจทำให้สับสนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียน

4. สอนโดยจำกัดข้อมูลในปริมาณที่นักเรียนจะสามารถจดจำได้

นักเรียนไม่สามารถจดจำทุกอย่างได้เมื่อได้รับข้อมูลมากๆ ในเวลาเดียวกัน

5. สอนในลักษณะเดียวกัน แม้จะมีครูสอนต่างคนกันก็ตาม

เมื่อใช้วิธีการสอนพื้นฐานเหมือนกัน นักเรียนจะไม่รู้สึกสับสนเมื่อมีครูสอนหลายท่านในห้องเดียวกัน หรือมีการเปลี่ยนครูผู้สอน กลางคัน

ครูของเราทุกคนต่างสำเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น (Japanese Teacher Training Course) จาก S.J.I ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

※ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและความต้องการของนักเรียน บางครั้งเราอาจใช้แบบเรียนที่มีคำแปลรวมอยู่ด้วย หรือรายการคำศัพท์ที่มีคำแปล สำหรับการศึกษาเองที่บ้าน

อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิมแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

เป็นแบบเรียนระดับขั้นพื้นฐานและก่อนขั้นกลาง โดยเน้นที่การสื่อสาร     แต่ละบทเรียนจะเป็น บทสนทนา ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และมีคำถามแบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ในบทสนทนาและข้อความ ซึ่งแต่งขึ้นในลักษณะที่จะเสริมสร้างทักษะไวยากรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ ไปจนถึงระดับก่อนขั้นกลาง

สมุดงานสมุดงานภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

คำถามทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วจากแบบเรียน     มีคำถามที่ช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆ ในแต่ละบทของแบบเรียน

สมุดแบบฝึกหัดตัวอักษรสมุดแบบฝึกหัดเขียนตัวคันจิเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

สมุดแบบฝึกหัดย่อสรุปคำศัพท์ การออกเสียง และการเขียนตัวคันจิที่อยู่ในแบบเรียน

หนังสือเล่มแรกยังมีหน้าแบบฝึกหัดสำหรับตัวฮิรางานะและคาตาคานะอีกด้วย

『CD ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร』 ฉบับ 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

เป็น CD ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียน

เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะการฟังของคุณ

CD-ROMCD‐ROM ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

CD-ROM สำหรับศึกษาเอง เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาตามแบบเรียน

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจก่อนขั้นสูงเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

แบบเรียนนี้สำหรับนักเรียนในระดับขั้นกลางจนถึงขั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจที่ไม่ได้มีภาษาแม่เป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถ สนทนากับพนักงานชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น

อื่นๆ

Source: https://www.jp-sjs.ac.jp/tha/education.html


แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ