แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

Apr 23

แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

พูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว 1.wmv แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน.

วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน



***** หมายเหตุ ค่าขนส่งหนังสืออัล-กุรอานญุซ 30 เล่ม ระบบคำนวณผิดพลาด ที่ถูกต้องคือ EMS 250 บาท *****

แวะมาพูดคุยสนทนากันได้ที่ เฟซบุ๊ก http://facebook.com/zhongtai.org



อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การอ่าน อัล-กุรอาน

1 ชุด จำนวน 30 เล่ม

แบ่งเป็นเล่มละ 1 ญุซ 

ความหนาต่อเล่ม ประมาณ 50 หน้า

***** หมายเหตุ ค่าขนส่งหนังสืออัล-กุรอานญุซ 30 เล่ม ระบบคำนวณผิดพลาด ที่ถูกต้องคือ EMS 250 บาท *****

Source: http://www.thaiislamicbook.com/product/book-9


แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน