ธุรกิจเทรดดิ้ง คือ

Apr 11

ธุรกิจเทรดดิ้ง คือ

"ล็อกซเล่ย์" วางเแผนธุรกิจเทรดดิ้งขยายตัว 15% ต่อเนื่อง 3 ปี ธุรกิจเทรดดิ้ง คือ.

วิดีโอ ธุรกิจเทรดดิ้ง คือปัญหาเชิงโลจิสติกส์ ผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ คงไม่ใช่เข้าใจโลจิสติกส์แบบแค่การขนส่งหรือการจัดเก็บ แต่จะต้องเข้าใจโลจิสติกส์อย่างที่เป็นและที่สำคัญต้องเข้าใจปัญหาโลจิสติกส์ ผมขอเล่าถึงคุณสมบัติของโลจิสติกส์ 6 อย่างที่ Davidson and Kowalczyk ได้กล่าวถึงไว้มาอธิบายในมุมมองของผม ขนาดของปัญหา (Size of Problems) ปัญหาเชิงโลจิสติกส์จะเป็นปัญหาขนาดใหญ่ โดยธรรมชาติแล้วปัญหาต่างๆ ในอดีตจะถูกตัดทอนให้เล็กลงเพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหา แต่ในอดีตปัญหาต่างๆ ยังไม่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของปัญหาขนาดเล็กที่ถูกตัดทอนลงมาจึงไม่มีผลกระทบมากนัก สำหรับปัจจุบันความซับซ้อนของปัญหามีมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า จึงยากต่อการตัดทอนขนาดของปัญหาพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีตัวแปรมากและทางเลือกที่เป็นไปได้มากจึงยากต่อการประเมินด้วย ยิ่งปัจจุบันเราจะต้องมองภาพใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเล็กๆ ที่อยู่ในภาพใหญ่นั้นๆ ความพร้อมของข้อมูลแบบเวลาจริง (Real Time Data) ในธุรกิจจริงการปฏิบัติการต่างๆ ตามปกติต้องมีความสามารถการเก็บข้อมูลเชิงการปฏิบัติการ (Operational Data) ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นองค์ประกอบสำหรับการตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด ยิ่งข้อมูลเหล่านั้นเกิดขึ้นและคุณได้รับรู้แบบทันทีทันใดเพื่อจะได้ตัดสินอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาในปัจจุบันกลับไม่เกี่ยวกับข้อมูลเวลาจริง แต่กลับเป็นการนำเอาข้อมูลไปตัดสินใจอย่างรวดเร็วต่างหาก จึงมีการลงทุนมากมายใน IT เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเวลาจริง ในทางตรงกันข้ามหลายบริษัทกลับไม่กล้าที่จะลงทุนใน IT ที่ช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ทุกคนรู้จักความไม่แน่นอน ได้พบและได้เผชิญหน้ากับมัน แต่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับมันดี? เพราะเราไม่เข้าใจความไม่แน่นอนเป็นประการแรก และประการที่สอง คือ เราไม่เข้าใจปัญหาหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ ความไม่แน่นอนนั้นฝังรากลึกอยู่ในภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นวันต่อวันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอก ความไม่แน่นอนภายในก็ คือ การเสียของเครื่องจักร คน ความมีพร้อมของทรัพยากร ส่วนความไม่แน่นอนภายนอกก็ คือ ภาวะเศรษฐกิจ ภูมิอากาศ ฯลฯ เมื่อเราเข้าใจกับความไม่แน่นอนแล้ว เราจะจัดการกับมันอย่างไร มีผู้ตัดสินใจหลายคน (Numerous Decision Makers) ตามปก�

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://thaiwmz.blogspot.com รับซื้อขายเหรียญ WebMoney (WMZ) เรทราคาดีที่สุด

มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ ทั้งคุณภาพสินค้าและงานบริการ จากลูกค้าในกลุ่มวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมอาหารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจเทรดดิ้ง คือ

แม้ว่าการตื่นตัวของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระยะนี้จะขยายออกเป็นวงกว้าง ทุกวงการธุรกิจให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกวันนี้ผมยังต้องตอบคำถามและอธิบายความหมายของโลจิสติกส์ในมุมมองที่แตกต่างกันในแต่มุมมองของต่างธุรกิจ เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งและกว้างขึ้น แต่พอมาถึงความหมายของโซ่อุปทานก็ยิ่งเป็นปัญหาอีกยิ่งขึ้น เพราะความหมายของโซ่อุปทานเองยังต้องอธิบายต่ออีกมาก และยิ่งต้องอธิบายความสัมพันธ์ของทั้งโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแล้ว ก็ยิ่งไปกันใหญ่

บางคนก็เลยตัดปัญหาว่าเอาแค่ความหมายของโลจิสติกส์แต่เพียงอย่างเดียวก่อน ส่วนโซ่อุปทานเอาไว้ทีหลัง อย่างนี้ก็เสร็จเลยครับ! คนที่แนะนำอย่างนี้ก็พากันลงคูลงคลองกันไปใหญ่เลย เพราะคนนี้เขาไม่รู้ไม่เข้าใจโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเอาเสียเลย ผมสังเกตดูว่าคนที่เข้าใจโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ได้ดีนั้นไม่ใช่ว่าต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเสมอไป แต่ควรจะเป็นผู้ที่เข้าใจองค์รวมของธุรกิจได้ดีมากกว่า เพราะว่าเขาเหล่านั้นใจกว้างและเปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา

ความเข้าใจในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตามความเข้าใจพื้นฐานที่ตีความจากคำนิยามทั่วไปของโลจิสติกส์ คือ กระบวนการที่จัดการการไหลและการจัดเก็บของวัตถุดิบและสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอการบริการลูกค้าในเวลาที่สั้นที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ทุกคนที่ทำธุรกิจย่อมที่จะทำกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไปโดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมาก ยิ่งไม่มีความเข้าใจเท่าไร ก็ยิ่งแก้ปัญหาและพัฒนาได้ยากมากขึ้นเท่านั้น หลายๆ คน พอมีความเข้าใจในโลจิสติกส์ในเบื้องแรกแล้ว ก็นึกอยากจะกระโดดเข้ามาในธุรกิจโลจิสติกส์บ้าง เพราะเห็นว่ามันกำลังดัง ผมคิดว่าหลายท่านเข้าใจผิดในความหมายของโลจิสติกส์ เพราะถ้าคิดว่าโลจิสติกส์ คือ การขนส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์ก็ คือ การขนส่ง ท่านก็คงจะใช้แรงงงานต่อไป แต่ท่านคิดว่าโลจิสติกส์เป็นการใช้ความคิดในการจัดการการไหลของทรัพยากรขององค์กรแล้ว โลจิสติกส์จะเป็นอีกกิจกรรมที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึง ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ การคมนาคมระหว่างเมืองต่างๆ เป็นไปด้วยยากลำบากจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งแรงกายแรงงานในการเคลื่อนย้ายทั้งคนและสินค้า ในขณะเดียวกันต้องใช้ความคิดอ่านในการใช้แรงงานให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ส่วนประเทศสิงค์โปร์ที่มีพื้นที่เล็กมากแต่กลับใช้ความคิดอ่านในการจัดการโลจิสติกส์ภายใต้ทรัพยากรเชิงโลจิสติกส์ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี และยังนำเอาความคิดเหล่านั้นส่งออกไปเป็นสินค้าสำหรับการจัดการได้อีกด้วย

ปัญหาเชิงโลจิสติกส์ ผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ คงไม่ใช่เข้าใจโลจิสติกส์แบบแค่การขนส่งหรือการจัดเก็บ แต่จะต้องเข้าใจโลจิสติกส์อย่างที่เป็นและที่สำคัญต้องเข้าใจปัญหาโลจิสติกส์ ผมขอเล่าถึงคุณสมบัติของโลจิสติกส์ 6 อย่างที่ Davidson and Kowalczyk ได้กล่าวถึงไว้มาอธิบายในมุมมองของผม ขนาดของปัญหา (Size of Problems) ปัญหาเชิงโลจิสติกส์จะเป็นปัญหาขนาดใหญ่ โดยธรรมชาติแล้วปัญหาต่างๆ ในอดีตจะถูกตัดทอนให้เล็กลงเพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหา แต่ในอดีตปัญหาต่างๆ ยังไม่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของปัญหาขนาดเล็กที่ถูกตัดทอนลงมาจึงไม่มีผลกระทบมากนัก สำหรับปัจจุบันความซับซ้อนของปัญหามีมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า จึงยากต่อการตัดทอนขนาดของปัญหาพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีตัวแปรมากและทางเลือกที่เป็นไปได้มากจึงยากต่อการประเมินด้วย ยิ่งปัจจุบันเราจะต้องมองภาพใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเล็กๆ ที่อยู่ในภาพใหญ่นั้นๆ ความพร้อมของข้อมูลแบบเวลาจริง (Real Time Data) ในธุรกิจจริงการปฏิบัติการต่างๆ ตามปกติต้องมีความสามารถการเก็บข้อมูลเชิงการปฏิบัติการ (Operational Data) ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นองค์ประกอบสำหรับการตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด ยิ่งข้อมูลเหล่านั้นเกิดขึ้นและคุณได้รับรู้แบบทันทีทันใดเพื่อจะได้ตัดสินอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาในปัจจุบันกลับไม่เกี่ยวกับข้อมูลเวลาจริง แต่กลับเป็นการนำเอาข้อมูลไปตัดสินใจอย่างรวดเร็วต่างหาก จึงมีการลงทุนมากมายใน IT เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเวลาจริง ในทางตรงกันข้ามหลายบริษัทกลับไม่กล้าที่จะลงทุนใน IT ที่ช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ทุกคนรู้จักความไม่แน่นอน ได้พบและได้เผชิญหน้ากับมัน แต่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับมันดี? เพราะเราไม่เข้าใจความไม่แน่นอนเป็นประการแรก และประการที่สอง คือ เราไม่เข้าใจปัญหาหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ ความไม่แน่นอนนั้นฝังรากลึกอยู่ในภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นวันต่อวันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอก ความไม่แน่นอนภายในก็ คือ การเสียของเครื่องจักร คน ความมีพร้อมของทรัพยากร ส่วนความไม่แน่นอนภายนอกก็ คือ ภาวะเศรษฐกิจ ภูมิอากาศ ฯลฯ เมื่อเราเข้าใจกับความไม่แน่นอนแล้ว เราจะจัดการกับมันอย่างไร มีผู้ตัดสินใจหลายคน (Numerous Decision Makers) ตามปก�

Source: http://www.freightmaxad.com/magazine/?p=1039


ธุรกิจเทรดดิ้ง คือ