ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

Apr 16

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

Module 9 การนำเข้าและส่งออก (09.09) ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง.

วิดีโอ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง  1.  ปัญหาด้านนโยบายการค้า

คุณลงขายสินค้าไปแล้ว แต่ก็ยังรอ..ร้อ..รอ ผู้ซื้อใน Alibaba ทำยังไงก็ไม่มาซะที อย่าเพิ่งท้อ! มาดูเทคนิค Alibaba + Google กันก่อนว่า จะช่วยให้คุณขายได้เร็วขึ้นและมากขึ้นได้อย่างไร

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

                              จากสถิติการค้าปกติ แสดงให้เห็นว่า ยังมีโอกาสในการขยายการค้าระหว่างกันอีกมาก หากมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่

ประเด็นปัญหาด้านการค้าของไทย

                                  1) ผู้ส่งออกสินค้าของไทย ขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน เป็นต้น                                  

                                 2) ปัญหาค่าจ้างแรงงานที่มีระดับสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าของไทยมีราคาสูงขึ้นเป็นเหตุให้ไทยเสียตลาดบางส่วนให้กับเวียดนามและจีน                       

                              3) สินค้าไทยระดับล่างมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีน และ เวียดนาม เนื่องจากการจัดเก็บอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทยมีอัตราสูงทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสินค้าไทยในระดับล่างจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้                                  

                                    4) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดน ทำให้ สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปมีราคาถูกกว่าสินค้าที่นำเข้าโดยถูกวิธี ทำให้สินค้าไทยเข้าไปแข่งขันกันเองในตลาดต่างประเทศ                                  

                                  5) สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ส่งจักรยานยนต์และชิ้นส่วนลอกเลียนแบบที่มีราคาต่ำกว่าของไทยมาก และเวียดนามส่งสินค้าคุณภาพที่ต่ำกว่าทำให้ผู้บริโภค เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าไทย      

  1.  ปัญหาด้านนโยบายการค้า

Source: https://www.gotoknow.org/posts/53629


ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง