จดทะเบียนผู้ส่งออก

Apr 15

จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย จดทะเบียนผู้ส่งออก.

วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออกตอบ ผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต จะต้องรายงานปริมาณการรับซื้อกาแฟดิบต่อกรมการค้าต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไปตามแบบพิมพ์ที่กำหนด

-สามารถส่งออกสินค้าทุกชนิดยกเว้น ไม้สัก น้ำมันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ไข่มุก หยก อัญมณี แร่ธรรมชาติ และสินค้า อื่นๆ ที่ระบุว่าสามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แต่เพียงผู้เดียว

ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเลยครับ �อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

ตอบ 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพาณิชยกิจเป็นผู้ค้ากาแฟ หรือสินค้าทางการเกษตรออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

2. จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกฯ และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

การรายงานการส่งออกกาแฟ จะต้องรายงานการรับซื้อกาแฟภายในกำหนดกี่วัน

ตอบ ผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต จะต้องรายงานปริมาณการรับซื้อกาแฟดิบต่อกรมการค้าต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไปตามแบบพิมพ์ที่กำหนด

Source: http://exportknow.blogspot.com/2010/03/blog-post_27.html


จดทะเบียนผู้ส่งออก